logo
+ + + G.T. A u t o B i k e + + + G I V I S h o p + + +

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

หจก. โมโต จีที (ไทยแลนด์)

066-7-08435-4

( ออมทรัพย์ )